شناسه : 157880051


در حکمی صادره از سوی فاتحی سرپرست شرکت آبفای استان یزد ، عباسعلی فریمانی معاون مهندسي و توسعه با حفظ سمت به عنوان سرپرست مجری طرح فاضلاب شهری این شرکت نیز منصوب شد .

به گزارش روابط عمومی ؛ در متن این حکم آمده است :

ضمن تشکر از خدمات چندساله جناب آقای مهندس ثابتیان ، جنابعالی با حفظ سمت از تاریخ 9/6/98 به عنوان سرپرست مجری طرح فاضلاب منصوب می شوید، امید است با استفاده از توان و تجربه کلیه پرسنل شاغل در آن حوزه جهت پیشبرد اهداف شرکت همواره موفق باشید.

 


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.