شناسه : 157671261


معاون آموزشي دانشگاه ار افتخار آفريني دانشجويان علوم پزشكي يزد در يازدهمين دوره المپياد علمي- دانشجويي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور خبر داد.

ه گزارش روابط عمومي معاونت آموزش-امير هوشنگ مهرپرور افزود:كسب مدال برنز انفرادی توسط آقای فرزان صفی دهج، دانشجوی رشته پزشکی ورودی سال ۱۳۹۳ در حيطه تفكر علمي در علوم پايه،کسب ديپلم افتخار توسط خانم زهراالسادات الحسینی المدرسی، دانشجوی رشته دندانپزشکی ورودی سال ۱۳۹۵ در حيطه تفكر علمی در علوم پايه،كسب ديپلم افتخار توسط آقای علی شاكری بروجنی، دانشجوی رشته پزشکی ورودی سال ۱۳۹۶ در حيطه تفكر علمی در علوم پايه،كسب ديپلم افتخار توسط خانم نازنين سليمانی، دانشجوی رشته پزشکی ورودی سال ۱۳۹۴ در حيطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت از افتخارات دانشجويان علوم پزشكي يزد در اين دوره از المپياد دانشجويي است.

وي اظهار داشت: صعود تیم مشترک حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت جزو ده تیم برتر کشور جهت شرکت در رقابت نهائی و صعود تیم مشترک حیطه آموزش پزشکی جزو ده تیم برتر کشور جهت شرکت در رقابت نهائی از ديگر دستاوردهاي اين دانشجويان است.


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.