شناسه : 61461648
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان مهریز به شهروندان توصیه کرد:


دکتر احسان آقابابایی اظهار داشت: بیماری های مشترک بین انسان و دام حجم وسیعی از بیماری های انسانی را در بر می گیرند و همان طور که از عنوان آن ها مشخص می باشد از طریق حیوانات آلوده به انسان انتقال می یابد.

دکتر احسان آقابابایی اظهار داشت: بیماری های مشترک بین انسان و دام حجم وسیعی از بیماری های انسانی را در بر می گیرند و همان طور که از عنوان آن ها مشخص می باشد از طریق حیوانات آلوده به انسان انتقال می یابد. به همین دلیل شناخت راه های پیشگیری از شیوع این بیماری ها نقش مهمی در تامین سلامت عمومی افراد جامعه دارد. کشتار غیر مجاز و بدون نظارت دامپزشکی به عنوان یکی از عوامل مهم در انتشار       بیماری های مشترک به شمار می رود به همین سبب به شهروندان توصیه می کنیم از کشتار غیر مجاز و نیز مصرف گوشت دام های کشتار شده به روش غیر مجاز و فاقد مشخصات بهداشتی اجتناب کرده و علاوه بر آن از قرار دادن ضایعات آلوده یا مشکوک حاصل از کشتار غیر مجاز  دام و طیور و حتی ضایعات خام کشتار مجاز دام وطیور ، در دسترس حیوانات خانگی و یا حیوانات ولگرد خودداری نمایند. چرا که این کار می تواند زمینه ساز بروز و شیوع بیماری در بین حیوانات و انتقال آن به جوامع انسانی شود.

وی در ادامه تاکید کرد: اگر دام آلوده تحت نظارت کارشناسان دامپزشکی و در کشتارگاه های مجاز کشتار نگردد امکان اینکه بیماری در لاشه دام تشخیص داده نشود زیاد است و به همین دلیل ضایعات حاصل از کشتار دام بیمار مانند کبدهای آلوده به کیست هیداتید، خون، بقایای تخلیه روده و اندرونه ها می تواند عامل انتشار بیماری در محیط شود.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان مهریز بیماری های باکتریایی و انگلی را از جمله موارد قابل انتقال از طریق لاشه های آلوده به حیوانات مصرف کننده دانست و گفت: کنترل نشدن این بیماری ها و رواج آن در بین حیوانات می تواند منجر به بروز شرایط وخیمی در جوامع انسانی گردد به همین جهت به مردم اکیدا توصیه می شود از در اختیار قرار دادن ضایعات خام دامی برای حیوانات خانگی و ولگرد خودداری نموده و آن را به نحو مناسب و بهداشتی دفن نمایند یا آنرا به صورت حرارت دیده در اختیار اینگونه حیوانات قرار دهند، تا احتمال شیوع بیماری کاهش یابد.


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.